Politika firmy

 

Společnost Linde Pohony s.r.o. klade značný důraz při všech svých činnostech na respektování požadavků na

  • zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví
  • zajištění protipožádní ochrany
  • zajištění ochrany životního prostředí

Jako důkaz této snahy vydává společnost dokumenty:

Politika zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí. [PDF]

Politika zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí v závodě KION Stříbro. [PDF]

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika
Úvodní stránka