Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Evropské projekty

Linde Pohony s.r.o.
production_meeting_0125

Evropské projekty

EU

Nová generace hydrostatických a elektrických pohonných náprav

Společnost Linde Pohony s.r.o. patří k předním světovým výrobcům pohonných a řídících systémů pro elektricky poháněné vysokozdvižné vozíky a vozíky se spalovacím motorem. Kromě samotné výroby těchto produktů s vysokou přidanou hodnotou a know-how se společnost zabývá i jejich neustálým výzkumem a vývojem. Cílem realizovaného projektu s názvem "Nová generace hydrostatických a elektrických pohonných náprav" je pořízení moderních špičkových výrobních technologií s vyššími užitnými a technickými parametry, které umožní zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a posílení její pozice na světovém trhu. V rámci projektu budou zavedeny do výroby a na trh dvě inovované produktové řady hydrostatických a elektrických náprav s unikátními vlastnostmi a parametry.

Projekt "Nová generace hydrostatických a elektrických pohonných náprav" je spolufinancován Evropskou unií.

Výměna vzduchotechniky v hale M1

Cílem projektu je realizace úsporných opatření v areálu společnosti Linde Pohony s.r.o.

Bude se jednat především o snížení energetické náročnosti provozu vzduchotechnické jednotky sloužící pro výměnu vzduchu v hale M1 průmyslového objektu společnosti Linde Pohony s.r.o. v Českém Krumlově.

Realizace projektu přispěje k výraznému snížení spotřeby energií areálu a snížení emisí CO2 a dalších znečišťujících látek.

Projekt "Výměna vzduchotechniky v hale M1“ je spolufinancován Evropskou unií.

Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit ve společnosti Linde Pohony s.r.o.

Společnost Linde Pohony s.r.o. je hlavním řešitelem vývojových úkolů pro oblast klíčových komponent včetně následné realizace – výroba, odzkoušení a odladění nových prototypů nových pohonných náprav a řídících systémů pro nové generace manipulační techniky značky LINDE a STILL. Předmětem výzkumu a vývoje v rámci nově rozšiřované VaV kapacity bude zejména testování, ladění, zkoušení nových materiálů, metod a komponent za účelem zlepšení kvalitativních vlastností a výkonnostních parametrů finálních výrobků – pohonných náprav a řídících systémů moderní a ekologické manipulační techniky. Jedná se o klíčové díly každé manipulační techniky, jelikož zajišťují jak pohon, tak i nosnost celého mechanizmu VZV včetně nákladu (vysoká koncentrace zatížení na nápravě).