Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Prohlášení o ochraně údajů

Společnost Linde Pohony s.r.o. je potěšena vaší návštěvou těchto webových stránek. Osobní údaje jsou na těchto webových stránkách shromažďovány pouze v technicky nezbytném rozsahu. V následujícím textu vás budeme informovat o způsobu, zacházení a účelu shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů.

1. Shromažďování a zpracování údajů

Po vstupu na tyto webové stránky dočasně shromažďujeme a ukládáme obecné technické informace, např. IP adresu požadujícího počítače, webové stránky, ze kterých nás navštěvujete, nebo čas a dobu trvání vaší návštěvy. Tyto informace anonymně statisticky vyhodnocujeme a následně využíváme k tomu, abychom zlepšili atraktivitu, obsah a funkčnosti našich webových stránek.

2. Osobní údaje

Další osobní údaje, např. e-mailová adresa, jméno a adresa budou shromažďovány pouze tehdy, pokud tyto údaje poskytnete dobrovolně, například v rámci poptávky zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře nebo při registraci do našeho extranetu. Tyto údaje sdělujete výslovně na dobrovolném základě a s vaším souhlasem. Vaše osobní údaje používáme výhradně pro účely, pro které jste nám údaje poskytli, jmenovitě např. za účelem korespondence v souvislosti s vaší poptávkou nebo zpracováním zakázky. Vaše poptávky mohou být za účelem poskytnutí odpovědi předány našim dovozcům a distributorům. Vaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu použity k jiným účelům. Svůj souhlas můžete samozřejmě kdykoli do budoucna odvolat. Za tímto účelem nám pošlete krátký e-mail: linde.pohony@lipo.cz

3. Žádosti o zaměstnání

Pokud žádáte elektronicky o zaměstnání v některé naší společnosti, bude s vašimi osobními údaji zacházeno důvěrným způsobem a údaje budou použity výhradně ke zpracování vaší žádosti o zaměstnání. Přenos údajů probíhá v šifrované podobě.

4. Předání údajů třetím stranám

Vaše údaje nebudou sděleny třetím stranám, pokud k tomu nemáme zákonnou povinnost. Pokud se externí poskytovatelé služeb dostanou do kontaktu s vašimi osobními údaji, zajistili jsme prostřednictvím právních, technických a organizačních opatření i prostřednictvím pravidelných kontrol, aby dodržovali ustanovení zákonů na ochranu osobních údajů.

5. Soubory cookie

Na těchto webových stránkách nepoužíváme soubory cookie ani jiné skripty, které vyžadují souhlas.

.6. Bezpečný přenos údajů

Za účelem ochrany vašich osobních údajů uložených u nás před neoprávněným přístupem a zneužitím jsme učinili rozsáhlé technické a provozní bezpečnostní opatření. Naše bezpečnostní postupy jsou pravidelně kontrolovány a přizpůsobovány technologickému pokroku.

7. Vaše práva

Transparentnost je pro nás velmi důležitá. Na základě písemné žádosti vám rádi sdělíme naše zákonné povinnosti, zda a jaké vaše osobní údaje se u nás ukládají. Za podmínek stanovených ve spolkovém zákoně o ochraně osobních údajů můžete případně požadovat úpravu, zablokování a vymazání těchto údajů, pokud to není v rozporu se zákonnými obdobími pro uchovávání údajů.

Rovněž vám rádi poskytneme náš veřejný seznam postupů, který obsahuje informace uvedené v § 4g odst. 2 a § 4e spolkového zákona o ochraně osobních údajů. V tomto ohledu se obracejte na: dataprotection@kiongroup.com

Máte-li jakékoli dotazy související se zpracováním vašich osobních údajů, můžete se také obrátit na našeho referenta pro firemní ochranu údajů, která je vám k dispozici také v případě žádostí o informace, podnětů nebo stížností.